FREIGHT SOLUTIONtitleicon

บริการขนส่งทางบกภายในประเทศ และผ่านชายแดน
acho22

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการการขนส่งหลากหลายรูปแบบแก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า ซึ่งเรามีพร้อมทั้งรถ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงเวลา

  • รถผ่านแดนไปประเทศมาเลเซีย ลาว กัมพูชา พม่า
  • สินค้าหนัก/สินค้าพิเศษ
  • รถหัวลากชนิดพิเศษพร้อมประกันอุบัติเหตุ
  • บริการรับสินค้าในพื้นที่ต่างๆ
  • การจัดทำเอกสารอย่างถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสม

บุคลากรของทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งถึงปลายทางด้วยความเรียบร้อย

acho18

บริการขนส่งของเราครอบคลุมถึง: